• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور اولین کارمند اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در مرحله کارآزمایی بالینی واکسن کرونا
تاریخ انتشار: 1400/2/19

اولین کارمند اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا شرکت نمود.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، آقای وحید سلامتی روز شنبه مورخ 1400/2/18 ضمن حضور داوطلبانه در مرکز واکسیناسیون شهرستان بندرعباس، پس از ثبت نام در مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا، تولید مشترک ایران و کوبا، نسبت به دریافت و تزریق واکسن اقدام نمود.

1000 کاراکتر باقیمانده