• بروزرسانی: شنبه 01 آبان 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
هشدار جوی شماره 15 هواشناسی استان هرمزگان محقق شد.
تاریخ انتشار: 1400/4/27