• بروزرسانی: سه شنبه 04 مهر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
هشدار جوی شماره 15 هواشناسی استان هرمزگان محقق شد.
تاریخ انتشار: 1400/4/27

1000 کاراکتر باقیمانده