• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
اولین بارش پاییزی بندرعباس در دومین ماه سال زراعی 1401-1400
تاریخ انتشار: 1400/8/5

در سومین روز آبان ماه 1400 ،21 میلیمتر باران در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس بارید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، دکتر رنجبر، مدیرکل، اظهار داشت: پس از ماه ها انتظار و وقفه بارشی در شهرستان بندرعباس؛ ضمن تحقق پیش بینی و هشدارهای صادره ی اخیر از سوی این اداره کل، در روز دوشنبه، سوم آبان ماه،  با تاثیرامواج ناپایدار جوی و مهیا شدن شرایط بارشی، اولین بارش محسوس پاییزی در بندرعباس بوقوع پیوست. با احتساب این بارش، بندرعباس رکودار بیشترین بارش از آغاز سال زراعی جدید1401-1400 شد و این در حالی است که شهرستان بندرعباس،  سال زراعی گذشته را با ثبت رکورد کمترین بارش به میزان 3/7 میلیمتر، خشک ترین سال زراعی خود را نسبت به دوره ی بلند مدت، پشت سرگذاشت. وی خاطر نشان کرد، میانگین بارش بلند مدت آبان ماه در بندرعباس 6/8 میلیمتر و میانگین بلند مدت بارش استانی در آبان ماه نیز 14/1 میلیمتر است.درادامه ی این گفتگو، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، وضعیت بارش استان در پائیز را کمتر از نرمال و بارش های زمستان پیش رو را نرمال تا بالای نرمال پیش بینی نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده