• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
تقدیر دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان از رئیس و کارکنان اداره توسعه مدیریت و منابع به مناسبت فرارسیدن 15 آذر " روز حسابدار "
تاریخ انتشار: 1400/9/15
1000 کاراکتر باقیمانده