• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور نماینده اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در هفتمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی
تاریخ انتشار: 1400/9/22

نماینده اداره کل هواشناسی استان ضمن حضور در هفتمین جلسه ی قرارگاه امنیت غذایی ، پیش بینی فصلی بارش و دمای استان در زمستان استان را ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، در پی دعوت از نماینده ی اداره کل هواشناسی،  مبنی بر حضور در هفتمین جلسه ی قرارگاه امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه ی ایستگاه های هواشناسی استان به نمایندگی از این اداره کل ضمن حضور در هفتمین جلسه ی قرارگاه امنیت عذائی، به تفصیل پیش بینی وضعیت دما و بارش را طی ماه های دی، بهمن و اسفند بر اساس خروجی حاصل از تحلیل رفتار "دورپیوند ها"، از جمله، انسو و مدل دوقطبی هندوستان و  مدل های مختلف تشریح نمود.

ایشان در ادامه ، ضمن تبیین فرآیندهای هواشناسی منجر به تولید پیش بینی در مقیاس زمانی مختلف، گزارشی از وضعیت بارش های استان در سال های آبی1399-1398 و 1400-1399  و مقایسه با سال های قبل و میانگین بلند مدت، به تشریح وضعیت بارش استان طی سال آبی جاری و مقایسه ی آن با متناظر زمانی در سال آبی گذشته وسهم بلند مدت استان نمودند. ایشان در ادامه به ارائه توصیه های فنی و راهکار های مقابله با پدیده های مخرب جوی از جمله سرما، یخبندان، سیل، طوفان و... در بخش کشاورزی پرداخته، بر توجه بیشتر بخش کشاورزی و کاربران نهائی در این حوزه به بولتن های هواشناسی کشاورزی استان که روزهای یکشنبه و چهارشنبه هرهفته در اداره کل هواشناسی استان تهیه و تولید می گردد، تاًکید نمودند.

تبیین خشکسالی در انواع مختلف، اعم از خشکسالی هواشناسی، خشکسالی هیدرلوژیکی، خشکسالی کشاورزی وخشکسالی اقتصادی اجتماعی و تشریح شدت، مدت، وسعت و فراوانی انواع خشکسالی و دیگر شاخص ها و مولفه های آن ، و همچنین بررسی خشکسالی های سنوات اخیر در سطح استان از دیگر مواردی بود که توسط معاون فنی و شبکه ی استگاه های هواشناسی استان ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پاسخ به پرسش های حاضرین در جلسه، پایان بخش برنامه ی ارائه ی مطالب مرتبط با هواشناسی استان در این جلسه بود.

1000 کاراکتر باقیمانده