• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید فرماندار محترم شهرستان بندرعباس از مرکز مانیتورینگ پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1400/10/13

فرماندار محترم شهرستان بندرعباس جهت بررسی آخرین روند تغییرات نقشه های پیش بینی هواشناسی، در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان حضور یافتند. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، در مورخ 1400/10/12 ساعت 20، عزیزاله کناری فرماندار محترم شهرستان بندرعباس از مرکز مانیتورینگ پیش بینی هواشناسی استان بازدید نمودند، با توجه به صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز، در جریان روند فعالیت سامانه قدرتمند بارشی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، 13 و 14 دی ماه 1400 قرار گرفتند. در این بازدید جناب آقای مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی استان و سرکار خانم سی سی پور، رئیس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی و همکاران کشیک وقت پیش بینی حضور داشتند.

1000 کاراکتر باقیمانده