• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
استان هرمزگان سیراب از اولین موج بارشی زمستانی 1400
تاریخ انتشار: 1400/10/14

اولین موج بارشی زمستانی هرمزگان، در اولین ماه فصل زمستان 1400، سراسر استان هرمزگان را بارانی کرد.

سامانه بارشی قدرتمندی که تاثیرات آن از 8 دی ماه بصورت پراکنده در استان هرمزگان آغاز شده بود طی روزهای 12 و 13 دی ماه سبب بارشهای سراسری و قابل ملاحظه در استان هرمزگان شد.با توجه به فعالیت سیلابی این سامانه ،اولین هشدار قرمز زمستانی1400 هرمزگان صادر شد و بارشهای سیلابی این موج با شدت و ضعف سراسر استان را تحت تاثیر قرار داد.در بین ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان رکوردار بارش، میناب به میزان 272/2 میلیمتر وکمترین آن در جزیره کیش به میزان 39/9 میلیمتر ثبت شده است.بارش ایستگاه بندرعباس از این سامانه 86 میلیمتر بوده است.همچنین از این سامانه قدرتمند ، در 8 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی استان بارش بالای 100 میلمتر به وقوع پیوست و تمامی 102 ایستگاه بارانسنجی استان بارانی شد. 

*عکس پلت فرم هواشناسی ایستگاه میناب از آقای علیرضا امیری رئیس اداره تحقیقات هواشناسی  کشاورزی  میناب *

1000 کاراکتر باقیمانده