• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور جناب دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در جلسه ی "ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استانداری هرمزگان"
تاریخ انتشار: 1400/10/25

حضور جناب دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در جلسه ی "ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استانداری هرمزگان"

حضور جناب دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در جلسه ی "ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استانداری هرمزگان" و ارائه ی گزارشات لازم پیرامون نحوه ی فعالیت سامانه ی بارشی(هم اکنون) در محل استانداری هرمزگان

1000 کاراکتر باقیمانده