• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
سال 1400، چهارمین سال پربارش میناب طی 30 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1401/1/8

بارش سالیانه ی میناب طی 30 سال گذشته در 13 مورد بالای نرمال ثبت شده است که یک مورد آن در سال 1400 بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر مدیرکل هواشناسی استان،  نرمال بارش سالیانه ی میناب 199/7 میلی متر است که سال 1400 از حیث بارش های دریافتی در رتبه چهارم قرار گرفته است. ایشان خاطر نشان کردند،  بیشترین بارش های دریافتی میناب، به ترتیب، 495/1 میلیمتر در سال 74، 452/7 میلیمتر در سال 98 ، 435 میلیمتر در سال 76 و 427/1 میلیمتر در سال 1400 بوده است.

1000 کاراکتر باقیمانده