• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
سال 1400 ، گرمترین سال هرمزگان طی 30 سال اخیر
تاریخ انتشار: 1401/1/8

میانگین دمای استان هرمزگان در سال 1400، 1/2 درجه سلسیوس گرمتر از نرمال بوده است.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، در سال 1400 ، میانگین دمای استان به 28/2 درجه سلسیوس رسید که گرمترین سال طی 30 سال اخیر بوده است، پیش از این رکورد گرمترین سال استان مربوط به سال های 94 و 96 با میانگین دمایی 27/9 سلسیوس بوده است. وی خاطر نشان کرد، طی سال 1400 از مجموع 16 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تابعه استان هرمزگان، در 13 ایستگاه میانگین دمای سالیانه ی بالاتر از نرمال ثبت شده است.

1000 کاراکتر باقیمانده