• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور مدیرکل راه آهن استان در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1401/2/4

دیدار و گفتگوی آقای مهندس گوگوچانی، مدیرکل راه آهن با دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، روز سه شنبه مورخ 30 فروردین 1401، در نشستی صمیمی ، مهندس گوگوچانی، مدیر کل راه آهن استان با دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان دیدار و گفتگو نمودند، طی این دیدار که با حضور معاونین هر دو اداره کل و رئیس و کارشناسان مرکز پیش بینی هواشناسی استان در سالن مرکز مانیتورینگ پیش بینی مخاطرات وضع هوا و مدیریت بحران صورت پذیرفت، مدیرکل هواشناسی استان، ضمن تبیین اهداف و برنامه های کلی سازمان و تشریح فرآیندهای منجر به تولید محصولات و خدمات هواشناسی در حوزه های مختلف، با تاًکید بر حمل و نقل های چهارگانه ی هوائی، دریایی، زمینی و ریلی و ...،  و نیز اهمیت محصولات و خدمات هواشناسی از جمله پیش بینی های جوی و دریایی در حفاظت از زیرساخت ها وکاهش خسارات ناشی از عوامل قهری و ضرورت و نقش خدمات هواشناسی در تصمیم سازی و برنامه ریزی های کلان به ویژه در حوزه ی حمل و نقل پرداختند.

در ادامه ی این دیدارمدیرکل راه آهن نیز ضمن قدردانی از اهتمام و جدیت مجموعه ی هواشناسی، بر ضرورت آگاهی از شرایط جوی در حمل و نقل ریلی نیز تاًکید نموده و ضمن آرزوی توفیق برای مدیریت و کارکنان هواشناسی استان خواستار توسعه، تحکیم و گسترش روابط فی ما بین ، بیش از پیش شدند. معرفی ظرفیت ها و استعدادهای فنی و تخصصی موجود در این اداره کل از دیگر برنامه های دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان، در این دیدار بود.

1000 کاراکتر باقیمانده