• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
فروردین 1401 گرمترین فروردین استان هرمزگان طی 30 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1401/2/24

دمای هوا در فروردین 1401، 2/4 درجه سلسیوس گرمتر از شرایط نرمال بوده است.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان،  فروردین 1401 ، تمامی ایستگاه های هواشناسی استان میانگین دمای  بالاتر از نرمال را تجربه و ثبت نمودند. به گونه ای که، بیشترین افزایش دما در رودان به میزان 3/9 درجه سلسیوس در مقایسه با شرایط نرمال بود. ایشان درادامه، میانگین دمای فروردین ماه در استان هرمزگان را 25/5 درجه سلسیوس اعلام داشته و افزودند، فروردین ماه 1401 این میزان به 27/9 درجه سلسیوس افزایش یافته است. ایشان خاطر نشان کردند، طی دوره ی آماری 30 ساله، خنک ترین فروردین ماه استان هرمزگان متعلق به فروردین 1371 با میانگین دمای 22/6 درجه سلسیوس  بوده است.

1000 کاراکتر باقیمانده