• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان با همراهی فرماندار محترم شهرستان جاسک از پروژه ساختمان جدید اداره هواشناسی سینوپتیک دریایی جاسک
تاریخ انتشار: 1401/3/8

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، به اتفاق فرماندار محترم شهرستان جاسک و، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان، از پروژه ساختمان جدید اداره هواشناسی سینوپتیک دریایی جاسک بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، در مورخ 1401/03/04، دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان با همراهی فرماندار شهرستان جاسک و معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان، به منظور بازدید از روند پیشرفت پروژه ی ساختمان جدید هواشناسی جاسک و بررسی موضوع عقب نشینی احتمالی ایستگاه نسبت به ساحل مجاور در محل حضور یافته و پیرامون موضوع موصوف بحث و تبادل نظر نمودند. در ادامه ی بازدید و در مسیر بازگشت از جاسک، دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی، با همراهی معاون فنی استان، در شهرستان میناب حضور یافته و ضمن بازدید از روند امور جاری اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی میناب، با همکاران دیدار و گفتگو نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده