• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان از ایستگاه های هواشناسی غرب استان
تاریخ انتشار: 1401/3/17

دکتر رنجبر،  مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، به اتفاق مهندس عارفی، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان و دکتر سلامتی، رئیس اداره شبکه دیدبانی و هشدار جوی از ایستگاه های هواشناسی غرب استان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، از روز چهارشنبه، یازدهم، لغایت شنبه، چهاردهم خردادماه،  دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان با همراهی معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران هواشناسی استان  و همچنین رئیس اداره شبکه دیدبانی و هشدار جوی، از ایستگاه های هواشناسی بندر خمیر، بندر لنگه و ساختمان جدید ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بندرلنگه، ایستگاه هواشناسی جزیره ی لاوان و ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک پارسیان و بستک بازدید نمودند.گفتنی است، دیدار با همکاران و بررسی روند انجام امور روزانه، بازدید از ادوات، تجهیزات فنی، سامانه های کاربردی و وضعیت ساختمان و  رسیدگی به وضعیت کمبودهای احتمالی و برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد ایستگاه ها و همچنین دیدار با مسئولین محلی از جمله برنامه های این سفر بود. دیدار با مسئولین ارشد و بازدید از برج مراقبت و مسئولین فرودگاه جزیره ی لاوان نیز در دستورکار سفر مدیر کل هواشناسی به ایستگاه های هواشناسی غرب استان قرارداشت.

 

1000 کاراکتر باقیمانده