• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بهار 1401 کم بارش ترین بهار استان هرمزگان طی 10 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1401/4/12

در اولین فصل از سال 1401 ، افت 99 درصدی بارش در استان هرمزگان ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، میانگین بارش در بهار 1401 در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان هرمزگان، 0/2 میلی متر ثبت شده که در مقایسه با بازه ی زمانی مشابه بلند مدت ( 24/9  میلیمتر )، کاهش 99 درصدی را نشان می دهد. طی 10 سال گذشته بهار1401 با 0/2 میلی متر بارش کم بارش ترین و بهار 1398 با میانگین 71/7 میلی متر پربارش ترین بهار استان هرمزگان بوده اند.

1000 کاراکتر باقیمانده