• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید مهندس عارفی ، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان، از ایستگاه های هواشناسی مستقر در مناطق زلزله زده ی غرب استان
تاریخ انتشار: 1401/4/14

مهندس عارفی، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان و مهندس بلالی، مسئول حراست اداره کل هواشناسی هرمزگان از ایستگاه های هواشناسی مستقر در مناطق زلزله زده ی غرب استان بازدید نمودند.   

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، در پی وقوع زلزله ی اخیر در شهرستان های بندر خمیر و بندر لنگه( سایه خوش)، به منظور دیدار با همکاران و بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات ایستگاه های هواشناسی غرب استان، روز یکشنبه ، دوازدهم تیر ماه، مهندس عارفی، معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران هواشناسی استان با همراهی مهندس بلالی ، مسئول حراست اداره کل هواشناسی استان هرمزگان،  ضمن عزیمت به غرب استان از ایستگاه های هواشناسی بندر خمیر و بندر لنگه و ساختمان جدید ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بندرلنگه،  بازدید نمودند.

بازدید از روستای سایه خوش، کانون زلزله و موقعیت ایستگاه باران سنجی سایه خوش و نیز دیدار با همکاران ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک بندر خمیر و بندرلنگه و بررسی روند انجام امور روزانه، بازدید از ادوات، تجهیزات فنی، سامانه های کاربردی و وضعیت ساختمان ایستگاه ها پس از وقوع زلزله های اخیر ، مذاکره ی تلفنی با پیمانکار پروژه ی ساختمان جدید ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بندرلنگه و بررسی و رسیدگی به وضعیت کمبودهای احتمالی و برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد ایستگاه ها، از جمله برنامه های این سفر یک روزه بود.

1000 کاراکتر باقیمانده