• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
صدور 34 هشدار جوی و دریایی استان هرمزگان، در بهار 1401
تاریخ انتشار: 1401/4/20

افزایش پدیده های خاکدار در بهار 1401 سبب افزایش هشدار های هواشناسی در مقایسه با بهار 1400 شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، در بهار 1401 ، تعداد 34 هشدار جوی و دریایی در سطح نارنجی و زرد در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان صادر شد که این میزان در مقایسه با بهار 1400، به تعداد 12 هشدار، معادل 54.5 درصد، نسبت به متناظر زمانی سال قبل، افزایش نشان می دهد.

ایشان درادامه خاطر نشان کردند، شاخص ترین پدیده ی هواشناختی در  بهار 1401 استان هرمزگان، پدیده های خاکدار اعم از گردوخاک های محلی و گردوغبارهای فرا محلی بوده که از مهمترین آن ها می توان به گردوغبار انتقالی از عراق در مورخ چهارم خرداد  1401 و گسترش گرد و غبار غلیظ آن  به غالب نقاط استان هرمزگان، اشاره نمود.

1000 کاراکتر باقیمانده