• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بشاگرد پربارش ترین ایستگاه هواشناسی استان هرمزگان در اولین ماه تابستان 1401
تاریخ انتشار: 1401/4/20

با تقویت بارش های مونسونی رکورد بارش های تیرماهی بشاگرد در تیرماه 1401 جابجا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان ، به نقل از دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان،  از تاریخ 1401/04/01 تا 1401/04/19  در سردشت بشاگرد مجموعًا 106/6 میلی متر بارش ثبت شد که در مقایسه با  آمارهای موجود، افزایش قابل توجهی نشان می دهد. ایشان نیز افزودند، پیش از این،  بیشترین میزان بارش تیرماهی در سردشت بشاگرد به میزان  83/8  میلی متر مربوط به تیر ماه 1399  بوده است. ایشان خاطر نشان کردند، از آغاز بارش های مونسونی در استان هرمزگان ( از 10 خرداد 1401 تا کنون )، 8 هشدار جوی در سطوح زرد و نارنجی در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان  صادر شده و مطابق با پیش بینی های فصلی صادره، در تابستان 1401 ، همچنان شاهد تقویت سامانه ی فصلی( مونسون) در مناطق مستعد استان هرمزگان خواهیم بود.

 

1000 کاراکتر باقیمانده