• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
تأثیر بارش های مونسونی در 15 ایستگاه سینوپتیک استان هرمزگان در تابستان 1401
تاریخ انتشار: 1401/7/10

در تابستان 1401 به جز ایستگاه هواشناسی جزیره سیری در سایر ایستگاه های هواشناسی تابعه ی استان، بارش های مونسونی به وقوع پیوست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، بیشترین بارش دریافتی در ایستگاه های سینوپتیک استان هرمزگان در سردشت بشاگرد 246/8 میلی متر و کمترین آن 0/6 میلیمتر در بندرلنگه بوده است .

بارش تابستان 1401 در جاسک 49 برابر، میناب 32 برابر، قشم 26 برابر، رودان 12 برابر و بندرعباس 5 برابر میزان بارش در متناظر زمانی دوره مشابه بلند مدت بوده است .

1000 کاراکتر باقیمانده