• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور فعال اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ، فناوری
تاریخ انتشار: 1401/9/12

حضور فعال اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ، فناوری

 

1000 کاراکتر باقیمانده