• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور رئیس گروه مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1401/9/22

رئیس گروه مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در رأس هیأتی متشکل از کارشناسان مربوطه در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، روز سه شنبه، مورخ بیست و دوم آذرماه 1401، رئیس گروه مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در معیت کارشناسان مربوطه در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان حضور یافته و با معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران و همچنین معاون توسعه پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی دیدار و گفتگو نمود.

مهندس عارفی، معاون فنی،  نخست ضمن خوش آمدگویی به میهمانان به تشریح اهداف، برنامه ها و وظایف و مأموریت های سازمانی دستگاه مربوطه با تاٌکید بر حوزه های مدیریت ریسک و بحران مخاطرات جوی و اقلیمی در پهنه های خشکی و دریا پرداخته وهواشناسی هرمزگان را به عنوان یکی از ادارات کل هواشناسی موفق استان های کشور در حوزه مدیریت بحران نام معرفی نمود. ایشان در ادامه به تشریح تجارب موفق هواشناسی هرمزگان در مواجهه و مقابله با سیلاب های سنوات اخیر در دشت های استان و رویدادهای جوی دریائی همچون طوفان های حاره ای در حوزه ی دریای عمان پرداخته و خاطر نشان کردند،  به اذعان مدیران ارشد استان و حوزه ی مدیریت بحران، اداره کل هواشناسی استان هرمزگان یکی از استان های موفق در انجام وظائف و مأموریت های سازمانی خود در مواجهه با مخاطرات جوی و دریائی بوده و  هر بار موفق تر از همیشه نسبت در بحران های جوی و دریایی حضور و ظهور یافته است.

در ادامه ی این نشست صمیمی،  ضمن حضور در سالن مرکز مانیتورینگ پیش بینی، سرکار خانم مهندس سی سی پور، معاون توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان،  به تشریح فرآیندهای تولید پیش بینی و صدور هشدارهای جوی و نحوه ی ارائه ی محصولات و خدمات هواشناسی عمومی و تخصصی به جوامع هدف پرداختند .

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده