• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
پاییز گرم استان هرمزگان در سال1401
تاریخ انتشار: 1401/10/4

میانگین دمای استان هرمزگان در پاییز 1401، 0/7 درجه سلسیوس گرم تر از شرایط نرمال به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، در پاییز 1401 ، میانگین دمای استان هرمزگان به 27/4  درجه سلسیوس رسید که این رقم در مقایسه با سال گذشته و متناظر زمانی آن در بلند مدت، گرم تر شدن استان در پائیز سال جاری را نشان می دهد.

مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، اظهار داشت، در پاییز سال جاری(1401)، حداقل مطلق دمای ثبت و گزارش شده در سردترین ایستگاه هواشناسی استان (حاجی آباد)، یک درجه سلسیوس بالای صفر بوده است که در مقایسه با سال گذشته 0/4 درجه سلسیوس افزایش نشان می دهد. لازم به ذکر است حداقل مطلق دمای پاییزی گزارش شده در سردترین ایستگاه هواشناسی استان، 2/4 درجه سلسیوس زیر صفر بوده که در پاییز 1396   به ثبت رسیده است.

1000 کاراکتر باقیمانده