• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
جا به جایی رکورد دمایی در 5 ایستگاه هواشناسی استان هرمزگان در دی ماه 1401
تاریخ انتشار: 1401/11/8

در دی ماه 1401 رکورد دمای کمینه در 5 ایستگاه هواشناسی استان شکسته شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، میانگین دمای هوای استان در دی ماه 1401 ، به میزان 18/8 درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به دمای متناظر دی ماه استان در بلند مدت ( 19/5 درجه سلسیوس) حدود 0/7 درجه سلسیوس کاهش نشان می دهد.

براساس تغییرات مقادیر دمای ثبت شده نسبت به بلند مدت، طی این ماه رکورد کمترین دمای گزارش شده در ایستگاه های سردشت بشاگرد ( 2/8) ، رودان ( 7/0 ) ، کیش ( 12/4) ، بندرخمیر( 9/9) و جاسک (12/8)، به طور میانگین رکوردها  بین 0/4 تا 2/3  درجه سلسیوس جابجا شده و دی ماه 1401 به عنوان سردترین دی ماه در طول دوره آماری ثبت شده است. بیشترین جابجایی رکورد دمایی در سردشت بشاگرد به میزان 2/3 درجه بوده است.

1000 کاراکتر باقیمانده