• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید مهندس عارفی، معاون محترم فنی و شبکه ایستگاه های استان هرمزگان به همراه سرکار خانم قاسمی نسب، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع اداره کل و مهندس دهقانی ، کار پرداز محترم اداره کل و کارشناس محترم دادگستری استان، جهت بررسی آخرین وضعیت پروژه ساختمانی ایستگاه هواشناسی جاسک
تاریخ انتشار: 1402/3/6

بازدید مهندس عارفی، معاون محترم فنی و شبکه ایستگاه های استان هرمزگان به همراه سرکار خانم قاسمی نسب، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع اداره کل و مهندس دهقانی ، کار پرداز محترم اداره کل و کارشناس محترم دادگستری استان، جهت بررسی آخرین وضعیت پروژه ساختمانی ایستگاه هواشناسی جاسک به روایت تصویر

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده