• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
اولین ماه تابستان 1402 در استان هرمزگان گرمتر از نرمال بود.
تاریخ انتشار: 1402/5/4

تیر ماه 1402، میانگین دمای استان هرمزگان در مقایسه با شرایط نرمال 0/3 درجه سلسیوس افزایش داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، میانگین دمای  تیر ماه استان هرمزگان 35/3 درجه سلسیوس است که در تیرماه 1402 ( علیرغم کاهش دمای میانگین در شرق استان )، این عدد در کل استان به 35/6 درجه سلسیوس رسید.

لازم به ذکر است، بیشینه ی مطلق دمای گزارش شده ی تیرماه 1402، به میزان 49 درجه سلسیوس در بستک بوده و در هیچ یک از ایستگاه های استان وقوع دمای حدی گزارش نشده است. گفتنی است، تاکنون بیشینه دمای حدی گزارش شده در تیر ماه استان عدد  50/5 درجه سلسیوس مربوط به میناب در تیر ماه 1400 بوده است.

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده