• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
کاهش قابل ملاحظه ی بارش های موسمی (مونسون) بشاگرد در تیر ماه 1402
تاریخ انتشار: 1402/5/4

بارش های موسمی (مونسون) بشاگرد در تیر ماه 1402 در مقایسه با سال گذشته 87 درصد کاهش داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، در تیر ماه 1402 در سردشت بشاگرد 16/6 میلی متر باران بارید، در حالی که در تیرماه 1401 این بارش ها تا 134/2 میلی متر نیز گزارش شدند.

لازم به ذکر است، براساس پیش بینی های فصلی، پیش از این نیز کاهش میزان بارش های مونسون تابستان 1402 در مقایسه با شرایط نرمال، پیش بینی و اطلاع رسانی شده بود. 

1000 کاراکتر باقیمانده