• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
برگزاری کارگاه آموزشی هوش اسلامی ویژه کارکنان در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1402/6/18

برگزاری کارگاه آموزشی هوش اسلامی ویژه کارکنان در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان به روایت تصویر 

1000 کاراکتر باقیمانده