• بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
مهر 1402 گرمترین مهرماه بندرعباس طی 30 سال اخیر
تاریخ انتشار: 1402/8/7

مهر 1402 گرمترین مهرماه  بندرعباس طی 30 سال اخیر

میانگین دمای هوای بندرعباس در نخستین ماه پاییز 1402 رکورد شکست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل، میانگین دمای هوای بندرعباس در مهرماه1402 به 31/8 درجه سلسیوس رسید که در مقایسه با میانگین نرمال در بلند مدت،  1/3 درجه سلسیوس گرم تر نشان می دهد. گفتنی است،  پیش از این نیز رکورد گرم ترین مهر ماه بندرعباس با دمای 2/ 31درجه سلسیوس  متعلق به سال 1398 بوده است.لازم به ذکر است در مهر1402  میانگین دمای هوا در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان گرمتر از شرایط نرمال بوده است.

 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده