• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی - 13011439100
1000 کاراکتر باقیمانده