• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
اعلام برندگان مسابقه نقاشی با موضوع نماز دی ماه 1400

 

نفرات برتر مسابقه نقاشی با موضوع نماز به شرح ذیل اعلام می گردد.

رتبه نام  نام همکار
اول دلنیا فرهادی طوبی اقتداری
دوم همتا سلامتی هرمزی وحید سلامتی هرمزی
سوم هستی حمزه نژاد مجتبی حمزه نژاد
1000 کاراکتر باقیمانده