حضور گروه تحول اداری ودولت الکترونیک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درهواشناسی هرمزگان
تاریخ ثبت: 1399/10/20

گروه تحول اداری و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از حضور در جلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت و منابع از سالن مانیتورینگ مرکز پیش بینی هواشناسی استان بازدید نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل هواشناسی هرمزگان ،حسب الامر مدیرکل محترم هواشناسی استان و درراستای بهره گیری بهینه از ظرفیت های برخوردار و رفع موانع موجود در مسیر رشد و توسعه ی خدمات هواشناسی در سطح استان و همچنین  ارتقاء امتیازات دستگاه در جشنواره ی شهید رجایی سال ۱۴۰۰ از طریق آسیب شناسی ارزشیابی های سنوات گذشته،تقویت نقاط قوت و رفع ابهام احتمالی،  در اقدامی مبتکرانه جلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت و منابع استان را با حضور اعضاء گروه تحول اداری و دولت الکترونیک سازمان برنامه و بودجه ی استان هرمزگان برگزار نمود.در همین راستا، روز پنجشنبه مقارن با بیستم آذرماه نود و نه، گروه تحول اداری و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان براساس دعوت قبلی در محل اداره کل هواشناسی استان حضور یافته و ضمن بازدید از سالن مرکز مانیتورینگ پیش بینی استان،  با کلیه ی فرآیندهای هواشناسی ازجمله، سنجش، پایش، پردازش، پیش بینی و صدور هشدارها و تولید داده و محصولات هواشناسی کاربردی در حوزه های خشکی و دریا آشنا شدند. در ادامه، اعضاء گروه تحول اداری و دولت الکترونیک  درجلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت و منابع هواشناسی استان که با حضور مدیر کل، معاون فنی و اعضای کارگروه مذکور در محل سالن کتابخانه تشکیل گردید، شرکت نمودند. دراین جلسه نخست دکتر رنجبر مدیر کل، ضمن خوش آمد گویی به اعضاء و مدعوین ضمن تبیین جایگاه هواشناسی استان و همچنین اهداف و برنامه های سازمانی و عملیاتی در دست اجرای دستگاه و تشریح فرآیند ارزشیابی های سنوات گذشته و به طور اخص ارزیابی محورها و شاخص های عمومی و تخصصی دستگاه در سال قبل پرداختند. در ادامه ی جلسه ، دبیران و اعضاء هر یک از کمیته های پنجگانه شامل کمیته ی ساختار و فن آوری مدیریتی، توسعه ی دولت الکترونیک، سرمایه های انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، ومدیریت عملکرد و فضای کسب و کارو ارتقاء بهره وری، ضمن طرح سوالات مرتبط با موضوعات پیرامون نحوه ی ارزشیابی براساس محور های شش گانه ی منطبق با شاخص های تعریف شده ی دستگاه با رئیس و اعضاء گروه تحول اداری و دولت الکترونیک بحث،گفتگو و تبادل نظر نمودند.درخاتمه ی جلسه، دکتر رنجبر، مدیرکل، ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم برگزاری جلسات مشترک با تیم مذکور و جمع بندی موارد مطروحه،  از نتایج جلسه که منجر تفکیک شاخص های صادق و همچنین عدم مصداق دستگاه مربوطه  و تنویر و شفاف سازی و رفع بسیاری از ابهامات موجود برای ارزیابی شوند و ارزیابی کننده گردید، اظهار رضایت نمودند.در پایان ،جلسه با ذکر صلوات ختم شد.