حضورمدیرکل مدیریت بحران استانداری دراداره کل هواشناسی هرمزگان
تاریخ ثبت: 1399/11/25

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ضمن حضور در اداره کل هواشناسی استان با مدیریت وکارکنان بخش پیش بینی هواشناسی دیداروگفتگوکرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل هواشناسی هرمزگان، درراستای همسویی وهماهنگی بیشتر مجموعه هواشناسی با حوزه مدیریت بحران  و تلاش در جهت توسعه ی روابط فی مابین،  روز دوشنبه مورخ 20/11/99 ،دکتر مهرداد حسن زاده به اتفاق معاون وکارشناس مربوطه در محل اداره کل هواشناسی حضوریافتند.

دراین دیدار صمیمی ،دکتر رنجبر مدیرکل هواشناسی استان ضمن تشریح اهداف وبرنامه های تکلیفی سازمان در حوزه مدیریت ریسک وبحران به تبیین فرآیندها در هواشناسی و معرفی دستگاه با تاٌکید بر ضرورت واهمیت خدمات ومحصولات هواشناسی در کاهش خسارات ناشی از رفتارهای جوی ودریایی وهمچنین امکان برخورداری بهینه از ظرفیت های اقلیمی استان در سایه ی توجه به داده و محصولات و خدمات هواشناسی پرداخت.در ادامه این دیدار، دکتر رنجبر ضمن اعلام آمادگی کامل در خصوص ارائه ی خدمات با کیفیتی بیش از پیش، در راستای توسعه همکاری با مدیریت بحران وکلیه اعضاء ستاد پیشگیری ، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به مدیریت بحران، به ضرورت تقویت روابط فی مابین دستگاه های مرتبط در حفاظت از زیرساخت ها و سرمایه های استان در مقابل عوامل قهری تاٌکید نمودند. دکتر حسن زاده نیز ضمن اظهار رضایت از عملکرد مجموعه هواشناسی در راستای بهره مندی مجموعه از منابع مالی و اعتبارات مدیریت بحران در جهت تجهیز وتوسعه هواشناسی استان نیز قول همکاری مساعد دادند.درادامه این دیدار مقرر شد موضوعات احداث ایستگاه های هواشناسی سیریک ،خرید ونصب رادار هواشناسی واجرای پروژه سامانه پیش بینی وهشدار سیل از سوی مدیریت بحران وهواشناسی استان مشترکا پیگیری شود.