• بروزرسانی: سه شنبه 04 مهر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
حضور اولین کارمند اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در مرحله کارآزمایی بالینی واکسن کرونا
تاریخ انتشار: 1400/2/19

اولین کارمند اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا شرکت نمود.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، آقای وحید سلامتی روز شنبه مورخ 1400/2/18 ضمن حضور داوطلبانه در مرکز واکسیناسیون شهرستان بندرعباس، پس از ثبت نام در مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا، تولید مشترک ایران و کوبا، نسبت به دریافت و تزریق واکسن اقدام نمود.

1000 کاراکتر باقیمانده