• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
تاریخ انتشار: 1400/9/15

جهت انتقال به سایت کنفرانس بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

1000 کاراکتر باقیمانده