• بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
تاریخ انتشار: 1400/9/15

جهت انتقال به سایت کنفرانس بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

1000 کاراکتر باقیمانده