• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع مرتبط
تاریخ انتشار: 1400/9/29

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته

ضمن تبریک هفته حمل ونقل، منتظر حضور گرم شما هستیم .

مکان : تهران- مصلی امام خمینی

زمان : 28 الی 30 آذرماه

روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

1000 کاراکتر باقیمانده