• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
بازدید معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان از ادارات و ایستگاههای هواشناسی شرق استان ( میناب و جاسک )
تاریخ انتشار: 1401/6/5

بازدید معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان از ادارات و ایستگاههای هواشناسی شرق استان ( میناب و جاسک )

بازدید معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان از ادارات و ایستگاههای هواشناسی شرق استان ( میناب و جاسک ) اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی میناب و اداره هواشناسی دریایی جاسک و بازدید از پروژه ساختمان در حال احداث هواشناسی جاسک     مورخ 1401/6/4 به روایت تصویر

 

1000 کاراکتر باقیمانده