• بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
بازدید دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان و مهندس عارفی ، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان از از پروژه ساختمان در حال ساخت هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بندرلنگه
تاریخ انتشار: 1401/6/20

بازدید دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان و مهندس عارفی، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان از از پروژه ساختمان در حال ساخت هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بندرلنگه    

بازدید دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان و مهندس عارفی ، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان از از پروژه ساختمان در حال ساخت هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی بندرلنگه    مورخ 1401/6/20  روایت تصویر

1000 کاراکتر باقیمانده