• بروزرسانی: شنبه 08 بهمن 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
برنامه ها و مسابقات ستاد اقامه نماز اداره کل
1000 کاراکتر باقیمانده