• بروزرسانی: دوشنبه 06 تير 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
اطلاعات تماس میز خدمت، خدمات هواشناسی
1000 کاراکتر باقیمانده