• بروزرسانی: یکشنبه 01 خرداد 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع

دیدار و گفتگوی آقای مهندس گوگوچانی، مدیرکل راه آهن با دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان

دفتر هواشناسی بندر (PMO) در اسکله ی بندر بهمن جزیره ی قشم،  تجهیز و راه اندازی شد.

دمای هوا در فروردین 1401، 2/4 درجه سلسیوس گرمتر از شرایط نرمال بوده است.  

وضعیت بارش در فروردین 1401 در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان در مقایسه با دوره بلند مدت، 100 درصد کاهش داشته است.

دکتر رنجبر،  مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، مهندس عارفی، معاون فنی شبکه دیدبانی و مدیریت بحران استان هرمزگان و دکتر سلامتی، رئیس اداره شبکه دیدبانی و هشدار جوی از اداره تحقیقات کشاورزی حاجی آباد جهت پیگیری پیشرفت پروؤه های عمرانی بازدید نمودند.

سال 1400، چهارمین سال پربارش میناب طی 30 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1401/1/8 | شناسه خبر: 742

بارش سالیانه ی میناب طی 30 سال گذشته در 13 مورد بالای نرمال ثبت شده است که یک مورد آن در سال 1400 بوده است.

سال 1400 ، گرمترین سال هرمزگان طی 30 سال اخیر
تاریخ انتشار: 1401/1/8 | شناسه خبر: 743

میانگین دمای استان هرمزگان در سال 1400، 1/2 درجه سلسیوس گرمتر از نرمال بوده است.  

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان به اتفاق دکتر ایزدفر، معاون اداره کل شبکه ی دیدبانی سازمان هواشناسی کشور در جزیره لاوان حضور یافته و با مسئولین ارشد جزیره دیدار و گفتگو کردند.

پاییز کم بارش 1400
تاریخ انتشار: 1400/10/4 | شناسه خبر: 640

پاییز 1400، کم بارش ترین پاییز استان طی یک دهه اخیر بود.