• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع

کارگاه آموزشی "سواد رسانه ای و فضای مجازی " در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با حضور کارشناسان محترم فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار گردید.

دکتر رنجبر در پنجمین جلسه شورای حفاظت منابع آب به ارائه پیش بینی وضعیت جوی سه ماه آینده پرداختند.

 مهندس حقیقت مدیر کل شبکه دیدبانی به همراه دکتر ایزد فر معاون اداره کل شبکه در استان هرمزگان حضور یافته و از تعدادی ایستگاه های تابعه بازدید نمودند.

در هجدهمین روز مهرماه 1400 ، اولین سامانه پرفشار محسوس پاییزی وارد استان هرمزگان و سبب تغییرات جوی و دریایی استان شد.

سال آبی  1400-99 خشک ترین سال آبی در اکثر نقاط هرمزگان

با نزدیکی چرخند حاره ای شاهین به آبهای دریای عمان بالاترین سطح هشدار دریایی در تاریخ 9 مهرماه 1400 در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان صادر گردید.

 دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان به اتفاق  دکتر  دکتر سلامتی سرپرست اداره ی شبکه پایش، از اداره  هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی جزیره کیش  بازدید نمودند.

مهندس عارفی معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی استان به همراه دکتر سلامتی سرپرست اداره ی شبکه پایش، از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان حاجی آباد بازدید نمودند.

روز دوشنبه مورخ 1400/06/22، مستند هواشناسی استان هرمزگان در برنامه "جهش"، از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس پخش شد.

در مرداد 1400، بارشهای سردشت بشاگرد، 6 برابر بارش مرداد سال گذشته و 3 برابر دوره مشابه آماری بلند مدت بوده است.