• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
سال 1400 ، گرمترین سال هرمزگان طی 30 سال اخیر
تاریخ انتشار: 1401/1/8 | شناسه خبر: 743

میانگین دمای استان هرمزگان در سال 1400، 1/2 درجه سلسیوس گرمتر از نرمال بوده است.  

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان به اتفاق دکتر ایزدفر، معاون اداره کل شبکه ی دیدبانی سازمان هواشناسی کشور در جزیره لاوان حضور یافته و با مسئولین ارشد جزیره دیدار و گفتگو کردند.

پاییز کم بارش 1400
تاریخ انتشار: 1400/10/4 | شناسه خبر: 640

پاییز 1400، کم بارش ترین پاییز استان طی یک دهه اخیر بود.

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته

مدیر کل پایش، پیش بینی و هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و هیأت همراه از اداره کل هواشناسی استان بازدید نمودند.

نماینده اداره کل هواشناسی استان ضمن حضور در هفتمین جلسه ی قرارگاه امنیت غذایی ، پیش بینی فصلی بارش و دمای استان در زمستان استان را ارائه نمود.