• بروزرسانی: پنجشنبه 30 دى 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما

دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی (دومین سازمان عضو سازمان ملل متحد) طی پیامی، شصت و دومین سالگرد تاسیس هواشناسی ایران را تبریک گفت.

هنگامی که صحبت از وضع هوا و اقلیم می شود بیشتر ما توجه مان به جو زمین و اتفاقاتی است که در آن بین رخ می دهد  اما اگر  اقیانوس ها را درنظر نگیریم در واقع بخش بزرگی از این مجموعه را  نادیده گرفته ایم. اقیانوس ها  70 درصد سطح زمین را پوشانده و تعیین کننده اصلی وضع هوا و اقلیم بر روی زمین ه...

در سومین روز اسفند 1399 ماه با تاثیر یک موج بارشی ضعیف در جنوب کشور، اولین بارش زمستانی در در آخرین ماه زمستان، در برخی نقاط استان هرمزگان رخ داد .

سرمای کم سابقه هرمزگان
تاریخ انتشار: 1399/10/24 | شناسه خبر: 104

با تاثیر سامانه پرفشار در استان و ماندگاری چند روزه آن، شاهد سرمای قابل توجه در اکثر نقاط استان هرمزگان هستیم بطوریکه رکورد سردترین روز در ایستگاه بستک در 9 سال اخیر شکسته شد.

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در رأس هیأتی متشکل از مسئولین هواشناسی استان با عوامل کشتی نفتکش آرتاویل، دیدار و گفتگو نمودند.

سال 2020 یکی از گرمترین سالهای ثبت شده تا کنون
تاریخ انتشار: 1399/11/18 | شناسه خبر: 117
دی ماه 99 سردترین دی ماه بندرعباس
تاریخ انتشار: 1399/12/4 | شناسه خبر: 138

اولین ماه فصل زمستان سال ۹۹ در حالی در استان هرمزگان به پایان رسید که وضعیت دمایی استان از حیث ثبت دماهای کمینه مطلق* و هم ازنظر تداوم سرما در برخی نقاط استان قابل توجه بود. طی دی ماه سال جاری به ویژه دهه دوم و سوم روزهای سردتری در مقایسه با شرایط نرمال اقلیمی در برخی نقاط استان هرمزگان سپری شد.

دکتر رنجبر مدیرکل هواشناسی هرمزگان ضمن حضور در پایگاه منطقه دوم نیروی دریایی ولایت با امیر محرابی فرماندهی منطقه دیدار وگفتگو کرد.

دکتر رنجبر مدیرکل هواشناسی استان ضمن حضور در مناطق آسیب دیده از سیل اخیر در شرق استان هرمزگان ، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران  این شهرستان شرکت نمودند. 

رشد قابل ملاحظه بارش ها دراستان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1399/9/30 | شناسه خبر: 84

تعدد بارش های پاییزی وزمستانی استان هرمزگان موجب رشد چشمگیر مقادیر باران دراین استان شد.