• بروزرسانی: سه شنبه 04 مهر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها

در هجدهمین روز مهرماه 1400 ، اولین سامانه پرفشار محسوس پاییزی وارد استان هرمزگان و سبب تغییرات جوی و دریایی استان شد.

سال آبی  1400-99 خشک ترین سال آبی در اکثر نقاط هرمزگان

با نزدیکی چرخند حاره ای شاهین به آبهای دریای عمان بالاترین سطح هشدار دریایی در تاریخ 9 مهرماه 1400 در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان صادر گردید.

 دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان به اتفاق  دکتر  دکتر سلامتی سرپرست اداره ی شبکه پایش، از اداره  هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی جزیره کیش  بازدید نمودند.

مهندس عارفی معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی استان به همراه دکتر سلامتی سرپرست اداره ی شبکه پایش، از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان حاجی آباد بازدید نمودند.

روز دوشنبه مورخ 1400/06/22، مستند هواشناسی استان هرمزگان در برنامه "جهش"، از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس پخش شد.

در مرداد 1400، بارشهای سردشت بشاگرد، 6 برابر بارش مرداد سال گذشته و 3 برابر دوره مشابه آماری بلند مدت بوده است.

 دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان به اتفاق  مهندس عارفی معاون فنی و شبکه ایستگاهها، از ایستگاههای هواشناسی حاجی آباد و رودان بازدید نمودند.

پایان بارانی اولین ماه تابستان در استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1400/5/3 | شناسه خبر: 461

هرمزگان تشنه ی بارش زیر چتر سامانه ی بارشی تابستانه قرار گرفت.

پروژه ساختمان جدید اداره هواشناسی سینوپتیک دریایی جاسک با حضور دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان،کلید خورد.