• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع

جلسه بررسی واطلاع رسانی پیرو هشدار شماره ۵ اداره کل هواشناسی  هرمزگان با کارشناسان آب منطقه ای در مرکز مانیتورینگ اداره کل هواشناسی برگزارشد.

با حضور اعضاء اصلی جلسه ی ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در سالن مانیتورینگ هواشناسی هرمزگان برگزار  شد.

قابل توجه مراجعین محترم
تاریخ انتشار: 1399/10/20 | شناسه خبر: 93

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و لزوم اجرای فاصله گذاری اجتماعی، خواهشمند است درخصوص پیگیری وانجام امور مربوطه، به وبسایت اداره کل هواشناسی استان هرمزگان مراجعه نموده واز حضور در این اداره کل خودداری فرمائید. همچنین مکاتبات خودرا ازطریق پست الکترونیکی دبیرخانه به آدرس dabir.hormoz@irimo پیگیر...

اولین جلسه شورای اداری هواشناسی هرمزگان
تاریخ انتشار: 1399/10/20 | شناسه خبر: 94

اولین جلسه شورای اداری هواشناسی هرمزگان از طریق ویدئو کنفرانس برگزارشد.

 

 

دکتر رنجبر ضمن دیدار با فرماندار شهرستان رودان از اداره هواشناسی شهرستان نیز بازدید نمودند.

دکتر رنجبر مدیرکل هواشناسی استان به اتفاق معاون فنی اداره کل از ادارات وایستگاههای هواشناسی فرودگاهی ودریایی قشم بازدید نمودند.

دکتر رنجبر مدیرکل همهندس عارفی معاون فنی وشبکه ایستگاههای هواشناسی استان به اتفاق مهندس بلالی سرپرست اداره شبکه پایش ضمن حضور در شهرستان سیریک با فرماندارومسئولین محلی شهرستان دیدار وگفتگو کردند.واشناسی استان به اتفاق معاون فنی اداره کل از ادارات وایستگاههای هواشناسی فرودگاهی ودریایی قشم بازدید ن...

کمینه دمای مطلق در مهرماه سال جاری رکورد دمای ۳۰ساله در دوشهرستان هرمزگان را شکست داد.

هوای مه آلود بندرعباس در نیمه پاییز
تاریخ انتشار: 1399/10/20 | شناسه خبر: 100

کمینه دمای مطلق در مهرماه سال جاری رکوردکتر رنجبر ، مدیر کل هواشناسی استان به شیوه ویدئو کنفرانس در پنجاه و پنجمین نشست شورای مدیران سازمان هواشناسی کشور شرکت نمود.د دمای ۳۰ساله در دوشهرستان هرمزگان را شکست داد.