• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی

برپایی سفره هفت سین 1400 در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان 

مدیر کل فرودگاه های استان، ضمن حضور در ایستگاه هواشناسی فرودگاهی بندرعباس از پرسنل آن ایستگاه تقدیر نمود. 

کم بارشی سال 99 تا روزهای پایانی سال ادامه خواهد داشت  و تا پایان سال جاری سامانه بارشی موثری در استان هرمزگان پیش بینی نمی شود.

دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی (دومین سازمان عضو سازمان ملل متحد) طی پیامی، شصت و دومین سالگرد تاسیس هواشناسی ایران را تبریک گفت.

هنگامی که صحبت از وضع هوا و اقلیم می شود بیشتر ما توجه مان به جو زمین و اتفاقاتی است که در آن بین رخ می دهد  اما اگر  اقیانوس ها را درنظر نگیریم در واقع بخش بزرگی از این مجموعه را  نادیده گرفته ایم. اقیانوس ها  70 درصد سطح زمین را پوشانده و تعیین کننده اصلی وضع هوا و اقلیم بر روی زمین ه...

در سومین روز اسفند 1399 ماه با تاثیر یک موج بارشی ضعیف در جنوب کشور، اولین بارش زمستانی در در آخرین ماه زمستان، در برخی نقاط استان هرمزگان رخ داد .

سال 2020 یکی از گرمترین سالهای ثبت شده تا کنون
تاریخ انتشار: 1399/11/18 | شناسه خبر: 117
سرمای کم سابقه هرمزگان
تاریخ انتشار: 1399/10/24 | شناسه خبر: 104

با تاثیر سامانه پرفشار در استان و ماندگاری چند روزه آن، شاهد سرمای قابل توجه در اکثر نقاط استان هرمزگان هستیم بطوریکه رکورد سردترین روز در ایستگاه بستک در 9 سال اخیر شکسته شد.

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در رأس هیأتی متشکل از مسئولین هواشناسی استان با عوامل کشتی نفتکش آرتاویل، دیدار و گفتگو نمودند.

دی ماه 99 سردترین دی ماه بندرعباس
تاریخ انتشار: 1399/12/4 | شناسه خبر: 138

اولین ماه فصل زمستان سال ۹۹ در حالی در استان هرمزگان به پایان رسید که وضعیت دمایی استان از حیث ثبت دماهای کمینه مطلق* و هم ازنظر تداوم سرما در برخی نقاط استان قابل توجه بود. طی دی ماه سال جاری به ویژه دهه دوم و سوم روزهای سردتری در مقایسه با شرایط نرمال اقلیمی در برخی نقاط استان هرمزگان سپری شد.